Ongeacht voor welke lesjes de Bee-Bot wordt ingezet, de uitdaging voor de leerling is steeds om vooruit te denken. De complexiteit wordt bepaald door het niveau van de opdracht. Door de eenvoudige bediening is de Bee-Bot in de onderbouw van het PO goed inzetbaar. Opdrachten kunnen naar complexiteit opgebouwd worden, daarom is de Bee-Bot ook in de middenbouw nog interessant.
Opdrachten met de Bee-Bot dragen bij aan een oefening in logisch denken en probleemoplossende vaardigheden. De leerlingen maken een plan, testen en evalueren en wijzigen het programma als dat nodig is. Strategieën die vooral door kinderen gebruikt worden zijn:
• Tijd nemen om na te denken
• Een probleem doelmatig aanpakken

Eigenschappen van de Bee-Bot:
•Te programmeren tot 40 stappen
• Robuust ontwerp
• Geluiden en lichtsignalen ter bevestiging van keuzes
• Beweegt in stappen van 15cm en draait in hoeken van 90°
• Oplaadbaar via USB-aansluiting PC