De rol van de leerkracht

leraar programmeren

rol van de leerkracht

De leraar als coach

In de groepen 1 wordt er gestart met het werken met Bee-Bot. Na de klassikale lessen kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag in een hoek. Nadat Dash en Dot zijn geïntroduceerd in de groepen 3 zal de leerkracht steeds minder klassikaal actief zijn. De kinderen gaan zelfstandig, vaak ik groepjes, aan de slag. De leerkracht begeleidt en coacht waar nodig. De kinderen worden elke opdracht weer aangemoedigd om creatieve oplossingen te bedenken zodat ze samen tot het uiteindelijke resultaat komen.
De leerkracht weet wel waar de kinderen mee bezig zijn. Natuurlijk lukt het niet elk groepje om tot een prachtig resultaat te komen. Probeer als leerkracht te sturen naar een uitkomst.

Niets is fout

De ideeën van een actief kind die betrokken is bij het geheel zijn nooit fout. Wel kan een idee bijvoorbeeld niet haalbaar zijn. Daarom is het goed het kind zelf te laten inzien dat het niet lukt zoals hij of zij het heeft bedacht. Het kind moet ondervinden dat iets niet werkt, zodat het daarna zijn ideeën kan bijstellen.

De leerstof inhoud

Bij het werken met Dash en Dot is de bedoeling dat elk groepje leerlingen de opdrachtkaarten op volgorde maakt. Wanneer de opdracht voltooid is en goedgekeurd door de leerkracht, mag het groepje een volgende opdrachtkaart pakken. Niet alle leerlingen hoeven alle opdrachtkaarten te maken.

Voor iedereen geldt dat je mag werken totdat er een klassikale les van de leerkracht aan bod komt. Wanneer het eerste groepje aan deze les toe is wordt de les klassikaal door de leerkracht gegeven. Vaak behoord bij deze les een powerpoint die op de website te vinden is.

Bee-Bot

Kinderen van groep 1 en 2 starten met Bee-Bot. De opdracht wordt eerst geïntroduceerd en voorgedaan in de kring waarna de kinderen in een kleine groep hetzelfde kunnen doen of een stap verder kunnen. Het is aan de leerkracht in te schatten wat de kinderen in het groepje kunnen. Onderschat niet wat de kinderen in groep 1 en 2 al kunnen op het gebied van beginnend programmeren!

Heeft u geen Bee-Bot en wilt u direct aan de slag met de lessen bij Dash en Dot? Op de website kunt u een schema vinden met een opbouw met leskaarten vanaf groep 1. Ook de kinderen in groep 1 kunnen dus al aan de slag met Dash en Dot!

Groep 3 en verder…

Vanaf groep 3 kan er gestart worden met Dash en Dot. Na de eerste startlessen gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. Op de website vindt u een opbouw wat in welke jaargroep behandeld moet worden.
Kinderen vanaf groep 4 kunnen (mits ze de klassikale les hebben bijgewoond) zelfstandig aan de slag met de opdrachtkaarten. Het niveau van de groepjes verschilt dus ook de mate van snelheid waarmee er door de kaarten wordt gewerkt. Dit is niet erg. Belangrijk is dat kinderen altijd enthousiast blijven en zin hebben om een nieuwe kaart te pakken. Het is echter wel belangrijk dat de opdracht gepresenteerd wordt aan de klas of aan de leerkracht en dat het groepje na goedkeuring verder mag gaan.