Hoe kan je het lesmateriaal van Codevaardig inzetten op jouw school?

Het lesprogramma van Codevaardig kan op verschillende manieren worden ingezet:

robot voor les programmeren

Voor elke leeftijd en niveau

Het lesmateriaal is geschikt voor alle leerlingen van de basisschool. Van groep 1 tot en met groep 8 kunnen alle kinderen op hun eigen niveau werken. Het lesmateriaal hanteert een duidelijke opbouw waardoor de kinderen geleidelijk nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

1. Wekelijks/tweewekelijks een lesmoment.

Het lesmateriaal wordt opgenomen in het jaarprogramma. Door middel van de verschillende opdrachtkaarten kan er op vaste tijden in de week gewerkt worden met Bee-Bot, Dash en Dot. De leerkracht heeft hierbij een coachende rol. Bij deze vorm van onderwijs bezit elke klas (groep 3/8) de robots Dash en Dot (1 per 4 leerlingen) en de materialen die in de materialenlijst te lezen zijn. In de kleutergroepen starten we met Bee-Bot.

Het is ook mogelijk om zonder Bee-Bot aan de slag te gaan in alle groepen. Op de website van Codevaardig vindt u een opbouw per jaargroep vanaf groep 1.

2. Projectmatig, tijdens een project of een aantal weken zullen Bee-Bot, Dash & Dot intensief aan bod komen.

Bij deze vorm van onderwijs zal elke klas gedurende een bepaalde tijd veel aandacht besteden aan het programmeren. De organisatie kan zodanig zijn dat de klassen samen kunnen doen met de robots en de materialen. Ook hierbij wordt geadviseerd om 1 set robots en materialen per 4 leerlingen te gebruiken.

3. Als klaar- of keuzewerk, waarbij de leerlingen na hun normale werk aan de slag gaan met Bee-Bot, Dash &Dot.

De onderwijsvorm van de school moet dusdanig zijn dat er voldoende tijd is om te werken met Bee-Bot, Dash en Dot als klaar- of keuzewerk. Om voldoende rendement te halen uit het geleerde is het belangrijk wekelijks Bee-Bot aan te bieden in de onderbouw, en vanaf groep 3 Dash en Dot aan te bieden.

4. Als pluswerk voor de meerbegaafde leerlingen.

Het Codevaardig lesprogramma kan erg goed ingezet worden als plusprogramma omdat de leerlingen, na een korte introductie, zelfstandig de opdrachtkaarten kunnen maken. Dit kan zowel wekelijks als op projectniveau worden aangeboden.